admin

تاریخچه سیستم های سرمایشی
تاریخچه سیستم های سرمایشی

یکی از نیازهای اساسی موجودات برای بقا، دمای ایده‌آل هوا است. گرمای بیش از حد هوا که از گذشته تاکنون از دغدغه‌های انسان بوده، سلامت و فعالیت بشر را از…

Learn more
کاربرد کولرهای گازی ایستاده یا بانکی
کاربرد کولرهای گازی ایستاده یا بانکی

کاربرد اجاره کولر گازی ایستاده یا بانکی چیست؟ کولرهای گازی ایستاده چه تفاوت‌هایی با کولرهای دیواری دارند و در چه مکان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ با توجه به موقعیت قرارگیری…

Learn more
کاربرد پنکه های صنعتی
کاربرد پنکه های صنعتی در ۱۴۰۳

یکی از سیستم های سرمایشی مطرح در مناطق صنعتی اجاره پنکه های صنعتی است. همانگونه که در مقاله مربوط به اجاره پنکه مه پاش بیان کردیم در سیستم ای اجاره…

Learn more
اجاره تجهیزات مجالس ساوانا
اجاره تجهیزات مجالس ساوانا

  خدمات مجالس ساوانا یکی از خدمات ویژه ایی که ارائه می دهد برگزاری مراسمات تولد، عقد و عروسی است. مراسمات  تولد، عقد و عروسی همواره برای جامعه ایرانی از…

Learn more